Verd Begravelsesbyrå Nordre Follo

Vi hjelper deg med begravelse eller bisettelse i Kolbotn, Oppegård, Ski og omegn.

Faste priser gir trygghet og forutsigbarhet

Vi er opptatt av å skape trygghet. Som eneste begravelsesbyrå i landet har vi faste priser på fullverdige løsninger, med tilvalg til innkjøpspris. Dette gir deg forutsigbarhet og trygghet på veien. Se hva kundene våre sier om oss.

Detalj Bukett fra Verd Begravelsesbyrå

Kontakt Verd avdeling Nordre Follo

Vakttelefon (08 - 22 hverdager / 09 - 21 helg): 24 02 22 00

Adresse

Vi møter deg gjerne hjemme hos deg, eller etter avtale i våre møtelokaler på Rosenholmveien 25, rett ved Kolbotn kapell og gravlund. Vi har også god erfaring med planlegging av gravferd over telefon.

Siri Jetzel

Siri er gravferdskonsulent i Verd avdeling Nordre Follo. Ikke nøl med å kontakte henne om du trenger hjelp eller har spørsmål.
e-post: kontakt@verdbegravelse.no

Gravferdskonsulent Begravelsesbyra Siri

“Min viktigste oppgave er å sørge for at gravferden blir riktig og ekte for de nærmeste, uavhengig av livssyn. Alle mennesker er unike. Alle gravferder kan også være personlige og unike. Jeg er opptatt av å gi deg ro og trygghet gjennom hele prosessen.”

Jon Eide-Stubberud

Jon er driftsleder og gravferdskonsulent i Verd avdeling Nordre Follo. Ikke nøl med å kontakte han om du trenger hjelp eller har spørsmål.
e-post: jon@verdbegravelse.no

Gravferdskonsulent Begravelsesbyra Jon

"Min oppgave er å hjelpe etterlatte slik at en vanskelig periode i livet oppleves mer oversiktlig Du skal være trygg på at du får riktig hjelp, får ro til å ta riktig valg og blir ivaretatt. Jeg utfører mitt arbeid med aller høyeste grad av stolthet, verdighet og respekt."

Thomas Lindtein

Thomas er gravferdskonsulent i Verd. Ikke nøl med å kontakte han om du har spørsmål. e-post: kontakt@verdbegravelse.no

Gravferdskonsulent Begravelsesbyra Thomas

"Jeg har selv erfart hvilken trygghet og støtte et begravelsesbyrå kan være i en tung tid, og min motivasjon for å jobbe som gravferdskonsulent er et ønske om å hjelpe etterlatte. Jeg vil bidra til å skape en trygg, god og verdig ramme rundt gravferden. Dette er for meg en meningsfull jobb."