Korona-smitte og begravelser

Vi gjennomfører begravelser tilnærmet som normalt, men nasjonale tiltak setter noen rammer for gjennomføringen.

Ny runde med restriksjoner (oppdatert 20.1.22)

Ønsker du å delta i en bisettelse eller begravelse kan du melde deg på via avdødes minneside.

For å begrense smitte gjeninnfører vi tiltak i Verd Begravelse med virkning fom. 3.12.21.
Det er nå maksimalt 200 deltakere i seremonier.

Våre tiltak og anbefalinger

  • - Vi unngår fysisk kontakt med hverandre, og lar være å klemme å håndhilse i gravferd.
  • - Vi planlegger gravferden over telefon eller videomøte og gjennomfører fysiske møter kun unntaksvis. Dette har vi god erfaring med.
  • - Vi registrerer gjestene i gravferd for å kunne bidra til smittesporing. Dette er vi pålagt.
  • - Munnbind anbefales når man ikke kan holde minimum en meters avstand til andre
  • - Vi følger i tillegg de til enhver tid gjeldende rådene fra helsemyndighetene og lokale myndigheter.

Kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

Verd Begravelsesbyra Blomster Begravelse