Snakkekort

Når livet oppsummeres er det våre relasjoner til andre mennesker som står igjen som det mest betydningsfulle for de fleste av oss. Vi ønsker å bidra til at venner og familie kan komme nærmere hverandre. Derfor har vi laget snakkekortene under. Dersom du ønsker å få disse tilsendt i posten, fyll ut dette skjemaet.

Hva er ditt favorittsted?
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort: Hvordan ville du at begravelsen din skulle vært?
Snakkekort Verd Begravelsesbyrå Oslo: Av alle de gode minnen vi har delt sammen, hvilket har betydd mest for deg?
Hvis jeg dør i morgen, er det noe du gjerne skulle ha fortalt meg? I så fall hva?
Hvis jeg ber om at du sprer asken min under et fallskjermhopp, ville du gjort det for meg?
Hva er din favorittgjenstand og hvem skal få den når du dør?
Snakkekort Verd Begravelsesbyrå Asker
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Asker
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Bærum
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Drammen
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Moss
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyra-Oslo
Snakkekort-Verd-Begravelsesbyrå-Oslo

Snakkekort inviterer til samtale på en åpen og fordomsfri måte. Når spørsmålet som er grunnlaget for samtalen står skrevet på et snakkekort er det snakkekortet som er avsender av spørsmålet. Det ufarliggjør og man tør kanskje å stille hverandre spørsmål som man ellers ville vegret seg for.

Vi har laget en film der vi inviterte med mennesker i nære relasjoner. De visste ikke hva som ventet de og fikk prøve seg på snakkekortene. Resultatet ser du under.