Snakkekort

Når livet oppsummeres er det våre relasjoner til andre mennesker som står igjen som det mest betydningsfulle for de fleste av oss. Vi ønsker å bidra til at venner og familie kan komme nærmere hverandre. Derfor har vi laget snakkekortene under. Dersom du ønsker å få disse tilsendt i posten, fyll ut dette skjemaet.

Screen Shot 2018 10 21 At 21 13 26
Screen Shot 2018 10 21 At 21 17 03
Screen Shot 2018 10 21 At 21 18 39
Screen Shot 2018 10 21 At 21 10 15
Screen Shot 2018 10 21 At 21 08 54
Screen Shot 2018 10 21 At 21 11 17
Screen Shot 2018 10 21 At 21 12 27
Screen Shot 2018 10 21 At 21 13 05
Screen Shot 2018 10 21 At 21 13 39
Screen Shot 2018 10 21 At 21 13 53
Screen Shot 2018 10 21 At 21 14 10
Screen Shot 2018 10 21 At 21 14 29
Screen Shot 2018 10 21 At 21 14 43
Screen Shot 2018 10 21 At 21 14 59
Screen Shot 2018 10 21 At 21 15 13
Screen Shot 2018 10 21 At 21 15 29
Screen Shot 2018 10 21 At 21 15 43
Screen Shot 2018 10 21 At 21 15 57
Screen Shot 2018 10 21 At 21 16 14
Screen Shot 2018 10 21 At 21 16 34
Screen Shot 2018 10 21 At 21 16 52
Screen Shot 2018 10 21 At 21 18 25
Screen Shot 2018 10 21 At 21 18 50
Screen Shot 2018 10 21 At 21 19 05
Screen Shot 2018 10 21 At 21 19 14
Screen Shot 2018 10 21 At 21 19 27
Screen Shot 2018 10 21 At 21 19 35
Screen Shot 2018 10 21 At 21 19 47
Screen Shot 2018 10 21 At 21 19 58
Screen Shot 2018 10 21 At 21 20 06
Screen Shot 2018 10 21 At 21 20 16
Screen Shot 2018 10 21 At 21 20 25
Screen Shot 2018 10 21 At 21 20 33
Screen Shot 2018 10 21 At 21 20 43
Screen Shot 2018 10 21 At 21 20 51
Screen Shot 2018 10 21 At 21 20 58