Henting og transport

All nødvendig transport er dekket. Ved båretransport over 20 km forutsettes det at det søkes om stønad til båretransport fra NAV.