Kiste, urne og annet utstyr

Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: kiste, urne, gravmarkør og klær.