Kort planleggingssamtale

Her er de fleste nødvendige valgene tatt og det er kun nødvendig med en kort samtale for å avklare eventuell annonse, tekster på blomsterbånd og valg av musikk, hjemme hos deg eller i et av våre kontorer.