Seremoni i utvalgte kapeller

Kapeller:
Oslo: Østre og Vestre Gravlund
Bærum: Haslum krematorium
Asker: Asker kapell
Drammen: Drammen krematorium
Moss og Rygge: Jeløy og Rygge kapell