Finnes det sorggrupper og hvor finner jeg informasjon om disse?

Mange finner trøst og støtte i å snakke med andre sørgende. Det finnes flere ulike tilbud for sørgende som ønsker sorggrupper og disse kan nås gjennom fastlege, helsesøster, familievernkontor eller tros- eller livssynssamfunn. Det er ikke uvanlig at man har behov for å snakke med psykolog for å komme seg gjennom sorgen, og her kan man få henvisning fra fastlege. Dersom du ønsker å finne ut mer om sorggrupper i ditt område, kan du besøke nettsiden www.sorggrupper.no.

En kan også finne gode samtalepartnere i de ulike tros- og livssynssamfunnene. Alle, uavhengig av religion kan for eksempel ringe Kirkens SOS og bli møtt med forståelse og aksept, døgnet rundt. Kirkens SOS er ment for mennesker i følelsesmessig eller eksistensiell krise og kan nås på telefon: 224 00 040, eller du kan chatte med de på: https://www.soschat.no.