Ofte stilte spørsmål digitale fotavtrykk

Facebook og andre sosiale medier

Dersom avdøde har en Facebook-profil kan denne enten slettes eller gjøres om til en minneside. For å få dette til må man dokumentere at man er i nær slekt med den avdøde, samt kunne vise til dødsattesten. Dersom du ønsker hjelp til dette har vi et samarbeid med tjenesten Efterhjelpen, som sletter kontoer i sosiale nettverk for avdøde mot betaling. Dette kan også ordnes selv via Facebook sine sider. Under finner du også lenker med veiledning til sletting av konto på flere sosiale media:

Instagram

Twitter

Snapchat

Youtube

Google

LinkedIn


Veiledning for sletting av konto i andre sosiale media finner du på slettmeg.no sine sider her. Lurer du på hvilke sosiale medier avdøde hadde, anbefaler vi å søke på nettet med avdødes navn og navn på det sosiale nettverket.