Transportrefusjon ved båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 399 kroner) til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt, dekket av NAV.

Dersom dødsfallet har skjedd utenfor Norge eller i forbindelse med en yrkesskade, gjelder egne regler for båretransport. Når slike tilfeller inntreffer anbefaler vi at du kontakter oss slik at vi kan bistå deg i saken, sammen med NAV.