Hva skjer først?

Livet endrer seg for mange når man mister noen. Endringen er størst for deg og dine nærmeste. Allikevel er det mye som skal ordnes når noen går bort.

Etter at et dødsfall har inntruffet skal dette meldes til lege. Dersom dødsfallet skjer på institusjon eller sykehus, vil de ansatte bistå i å melde fra til de riktige instansene. Ved dødsfall i hjemmet må pårørende selv ta kontakt med legevakt. Legen fyller ut dødsattesten tidligst to timer etter dødsfallet. Dødsattesten må være ferdig utfylt før avdøde kan hentes av et begravelsesbyrå.