Ulike typer seremonier

Form og innhold i seremonien bør følge avdødes ønsker og trosretning.

Verd Begravelse kan bistå og tilrettelegge for både livssynsnøytral og religiøs begravelse. Når det kommer til hvilken type seremoni man skal velge, er det vanlig å velge en seremoni som gjenspeiler avdødes ønsker og livssyn. Dersom avdøde var medlem av et trossamfunn eller livssynsamfunn, arrangeres gjerne gravferdsseremonien i regi av dette.

Når en velger type seremoni skal man være oppmerksom på at både Den Norske Kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene har regler for begravelser. Det er viktig at den med gravferdsrett kjenner til disse når gravferden skal planlegges. Valg av seremonitype vil også påvirke hva begravelsen koster.

Pårørende kan selv stå for seremonien uten innblanding fra et tros- eller livssynssamfunn. Dette kalles en livssynsåpen seremoni. Begravelsesbyrået kan hjelpe med å leie inn en gravferdstaler, eller familien kan selv stå for minnetalen og få hjelp av byrået til å sette en verdig ramme rundt seremonien.