Ulike typer seremonier

Form og innhold i seremonien bør følge avdødes ønsker og trosretning.

Verd Begravelse kan bistå og tilrettelegge for både livssynsnøytral og religiøs begravelse. Når det kommer til hvilken type seremoni man skal velge, er det vanlig å velge en seremoni som gjenspeiler avdødes ønsker og livssynsretning. Dersom avdøde var medlem av et trossamfunn eller livssynsamfunn, arrangeres gjerne gravferdsseremonien i regi av dette.

Når en velger type seremoni skal man være oppmerksom på at både Den Norske Kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene har regler for begravelser. Det er viktig at den med gravferdsrett kjenner til disse når gravferden skal planlegges. Valg av seremonitype vil også påvirke hva begravelsen koster.

Pårørende kan også selv stå for seremonien uten innblanding fra tros- eller livssynssamfunn. Dette kalles en privat eller borgerlig seremoni, der humanetiske eller livssynsåpene seremonier er blant de vanligste. Under en borgerlig gravferd vil de pårørende være ansvarlig for å arrangere hele seremonien, hvilket også innebærer å finne et egnet lokale. Tros- og livssynsamfunn og begravelsesbyrået kan bistå med tips og råd for lokaler og gjennomføring av borgerlig gravferd.